Angélica Castelló | Klaus Lang | Burkhard Stangl

esc medien kunst labor | 27.05.2017 ::: Angélica Castelló (Paetzolds, electronics) Klaus Lang (harmonium) Burkhard Stangl (guitars)
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_001-Kopie
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_002-Kopie
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_004-Kopie
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_006-Kopie
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_008-Kopie
  • 27-CastelloLangStanglSchellander_010-Kopie