Chansons du Crepuscule: Elliott Sharp & Helene Breschand | USA, Germany, France

Elliott Sharp - guitar, vocals | Hélène Breschand - harp, vocals | Shayna Dulberger – bass | Maurice DeMartin – drums, vibraphone
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_001-Kopie
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_002-Kopie
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_006-Kopie
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_009-Kopie
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_011-Kopie
  • 09-ChansonsDuCrepuscule_013-Kopie