Punkt.vrt.Plastik | Slovenia, Germany

Kaja Draksler - piano | Petter Eldh - bass | Christian Lillinger - drums
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_003-Kopie
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_010-Kopie
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_011-Kopie
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_014-Kopie
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_015-Kopie
  • 05-Punkt-vrt-Plastik_017-Kopie