Sax Ruins | Japan

Yoshida Tatsuya – drums | Ono Ryoko – alto sax
  • 12-SaxRuins_001-Kopie
  • 12-SaxRuins_006-Kopie
  • 12-SaxRuins_008-Kopie
  • 12-SaxRuins_012-Kopie
  • 12-SaxRuins_014-Kopie
  • 12-SaxRuins_015-Kopie