SOKO Dixie

// Inspektor Horst Romansky (voc, tb) // drfaust (bjo) // Dr. Eder (rumpel) // Schöner Hans (ss) // Magista Scheifinga (sousa)
  • 03-SOKO_Dixie_001
  • 03-SOKO_Dixie_003
  • 03-SOKO_Dixie_005
  • 03-SOKO_Dixie_008
  • 03-SOKO_Dixie_009
  • 03-SOKO_Dixie_011