Kaya Meller Quartet - shortcuts 2018

Kaya Meller - trumpet, flugelhorn, composer | Eloá Gonçalves - piano | Miloš Čolović - double bass | Peter Lenz - drums
  • 01-KayaMellerQuartet_003-Kopie
  • 01-KayaMellerQuartet_005-Kopie
  • 01-KayaMellerQuartet_008-Kopie
  • 01-KayaMellerQuartet_010-Kopie
  • 01-KayaMellerQuartet_013-Kopie
  • 01-KayaMellerQuartet_015-Kopie