artacts 2015
Festival für Jazz und Improvisierte Musik
Alte Gerberei | St. Johann in Tirol

MuKu | Musik-Kultur St. Johann

alle Fotos: © www.jazzimbild.at - Peter Purgar

     

 

Alte Gerberei | 06.03.2015
ToMMI KERANEN solo
   
Alte Gerberei | 06.03.2015
GUTVIK/KJAER/STRØM
Ketil Gutvik, Julie Kjær, Jon Rune Strøm 
   
Alte Gerberei | 06.03.2015
RADIAN
Martin Siewert, John Norman, Martin Brandlmayr
   
Alte Gerberei | 06.03.2015
BRÖTZMANN/SWELL/NILSSEN-LOVE
Peter Brötzmann, Steve Swell, Paal Nilssen-Love 
   
Alte Gerberei | 07.03.2015
TRIO NOW
Tanja Feichtmair, Ulrich Winter, Fredi Pröll
   
Alte Gerberei | 07.03.2015
JECK/GRILL/LEMIEUX
Philip Jeck, Michaela Grill, Karl Lemieux
   

Alte Gerberei | 07.03.2015
ALL INCLUDED
Martin Küchen, Niklas Barnö, Mats Äleklint, Jon Rune Strøm, Tollef Østvang